Projecten

Binnen de Infra wordt er gewerkt aan zeer complexe en uitdagende projecten. BENK PROJECTS is er trots op aan een aantal van deze projecten een bijdrage geleverd te hebben. Onderstaand treft u een selectie van de projecten waar wij capaciteit op hebben ingezet.


Foto

BetuweRoute

Tussen Zevenaar en de Duitse grens wordt gewerkt aan één van de laa...Centrale As

Centrale As

De Centrale As is een nieuwe weg in noord oost Friesland welke loopt van Nijega t...WSG

Warmte Station Galileistraat (WSG)

De huidige centrale is omgebouwd tot een nieuw warmtestation. Dit warmtestation b...aa

Avenue 2

Avenue2 is een projectorganisatie, welke in het leven is geroepen om de integrale...OV

Toezicht Openbare Verlichting

Het houden van toezicht uit naam van de gemeente op de drie gecontracteerde aanne...Project MV2-RWG

2e Maasvlakte

Maasvlakte 2 is de uitbreiding van de Rotterdamse haven. Direct ten westen van he...aa

CVKA (Dive-Under)

Combinatie Vrije Kruising Amersfoort Begin 2011 is ProRail gestart met de bouw v...coentunnel

2e Coentunnel

De Tweede Coentunnel is een tunnel onder het Noordzeekanaal, naast de bestaande C...aa

A15 Maasvlakte Vaanplein

A15 Maasvlakte-VaanpleinRegio Rijnmond is volop in ontwikkeling. Er komen steeds ...