Projecten

Avenue 2

aa

Project omschrijving

Avenue2 is een projectorganisatie, welke in het leven is geroepen om de integrale gebiedsontwikkeling A2 Maastricht te realiseren. Het plan de Groene Loper zorgt voor een goede bereikbaarheid van Maastricht, doorstroming op de A2 en nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de aangrenzende buurten. Uniek voor dit project is dat het bestaat uit een civiele component en een vastgoedcomponent die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Ruggengraat van het plan is:

  • de gestapelde tunnel, waardoor 80% van het huidige verkeer onder de grond gaat en bovengronds een woonerfklimaat ontstaat;
  • het groene, recreatieve lint voor fietsers en voetgangers, dat van de Landgoederenzone tot knooppunt Europaplein slingert;
  • 2 markante en herkenbare stadsentrees.

Aandeel BENK PROJECTS

Het aandeel van BENK PROJECTS tijdens dit project is capaciteitsmanagement voor:

Engineering VTTI;
Cost Engineering VTTI.