Projecten

BetuweRoute

Foto

Project omschrijving

Tussen Zevenaar en de Duitse grens wordt gewerkt aan één van de laatst projecten aan de BetuweRoute. Aan de zuidzijde van Zevenaar wordt gebouwd aan een ‘onderstation’. Dit is een elektriciteit voedings- en transformatiestation. Deze gaat ervoor zorgen dat het laatste stukje bovenleiding tussen Zevenaar en de Duitse grens word gevoed met 25kV spanning. Met de voltooiing van dit project  is de gehele BetuweRoute vanaf de Maasvlakte tot aan Genua (Italië) met 25kV spanning geëlektrificeerd.  Het project dat in januari van 2015 is gestart, wordt naar verwachting medio 2016 opgeleverd.

Het project omvat verschillende technieken; de aanleg van een 150kV kabelroutes, de bouw van een onderstation (grond,- beton- / staalwerk), diverse boringen (ook onder het spoor), installatie van een 25kV en de plaatsing van 2 transformatoren. Een zeer gevarieerd project dus. Het gehele project heeft als extra uitdaging de contractvorm, deze is namelijk geënt op D&C. Tot op heden verloopt het project zeer voortvarend. De engineering fase is bijna afgerond en de voorbereidingen voor de realisatie zijn begonnen. 

Aandeel BENK PROJECTS

Het aandeel van BENK PROJECTS tijdens dit project bestaat uit projectmanagement voor de onderstations.